B82 – Công ty cổ phần niêm yết HNX, đơn vị thành viên của CIENCO4 đã hoàn thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

    Đăng ngày 28/04/2014

Sau bốn năm, kể từ ngày công ty chính thức trở thành công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (ngày 17/03/2008), B82-HNX từ một mã chứng khoán có khối lượng giao dịch đầu tiên 1,5 triệu cổ phiếu, đã tăng quy mô gấp hai lần, với khối lượng giao dịch 3 triệu cổ phiếu. Hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng tốt, so với năm 2008, sản lượng từ 177,7 tỷ tăng lên 333,6 tỷ đồng (tăng 88%), doanh thu từ 178,9 tỷ đồng tăng lên 286 tỷ đổng (tăng 59,8%), cổ tức đạt trung bình hàng năm 18%, thu nhập bình quân của người lao động bằng 209 % so với năm lên sàn.

Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa phát biểu và trao cờ của Thủ tướng Chính phủ tăng Công ty tại Đại hội

         B82 là một trong những mã chứng khoán giao dịch ổn định, thanh khoản tốt trên thị trường.

        Năm 2011, tuy có nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã hoàn thành đạt và vượt  các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2011 đề ra và tăng so với năm 2010: Giá trị sản lượng 333.568 triệu đồng, đạt 101,08% so với kế hoạch, tăng 14,27% so với năm 2010; Doanh thu và thu nhập khác: 285.910 triệu đồng, đạt 102,1% kế hoạch, tăng 6,44% so với năm 2010;  Lợi nhuận trước thuế: 7.079 triệu đồng; Thu nhập bình quân người lao động 5.544.000 đồng/người/tháng, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 9,48% so với năm 2010. Cổ tức đạt 12%/năm.

          Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012: Giá trị sản lượng: ≥380 tỷ đồng; Doanh thu: ≥345tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: ≥7 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: ≥6.000.000 đồng/tháng/người và Tỷ lệ trả cổ tức: ≥12%/năm.

           Với những thành tích trên, Công ty 482 đã vinh dự được Thủ tướng Chính phú tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011”.

          Tổng công ty XDCTGT 4 - cổ đông nắm giữ 50,9% cổ phiếu – đã cử cán bộ lãnh đạo tham dự đại hội. Tại đại hội, ông Lê Ngọc Hoa – Tổng giám đốc, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty đã trao Cờ thi đua của  Thủ tướng Chính phú và phát biểu ý kiến. Tổng giám đốc đã đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn trong năm qua của Công ty, nêu các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu năm 2012  và định hướng thời gian tới. Tổng giám đốc khẳng định, Công ty 482 cùng với một số công ty cổ phần trong Tổng công ty như Công ty 479, 471, 492..., là những đơn vị được Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trương đầu tư vốn ở mức chi phối hoặc phủ quyết và quan tâm chỉ đạo để trở thành những đơn vị chủ lực trong Tổng công ty, phát triển toàn diện, đầu tư công nghệ mới, kế thừa truyền thông 50 năm phát triển Tổng công ty, đủ sức cạnh tranh trên thường trường, phát triển bền vững Công ty và Tổng công ty.

           Tại đại hội, các ý kiến thảo luận của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã xác định rõ những khó khăn, thử thách năm 2012, tỏ rõ quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đại hội đã đề ra, đã biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội với số phiếu tán thành 99%.

           Khí thế đại hội đã cũng cố niềm tin đối với các cổ đông B82, lan tỏa thành khí thế thi đua của người CBCNV trong công ty. Ngay sau đại hội, các cổ đông là CBCNV sẽ bắt tay ngay vào các hoạt động thường ngày đang nóng bỏng trên công trường như dự án Vành đai 3 Hà Nội, đường lăn sân bay Nội Bài, dự án Gói 3 cầu Nhật Tân, dự án cầu Bến Thủy 2, các gói thầu đường Trường Sơn Đông..., hứa hẹn một năm đem lại hiệu quả, lợi ích cao cho các cổ đông – nhà đầu tư lâu dài của B82 và bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động./.

Bài và ảnh: LS Trần Hậu Thìn

(cienco4.com.vn)

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên