Các giải thưởng

    Đăng ngày 25/04/2014

Với những thành tích cao đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương và cả nước trong những năm qua, Công ty Cổ phần 482 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các ngành, các cấp trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý:
TT Các thành tích đã đạt được Thời gian Cấp khen thưởng
A Cấp Nhà nước    
1 Huân chương lao động Hạng Nhất (QĐ số 194/QĐ-CTN) 15/2/2012 Chủ tịch nước
2 Huân chương lao động Hạng Nhì (QĐ số 738/2007/QĐ-CTN) 16/07/2007 Chủ tịch nước
3 Cờ thi đua của chính phủ năm 2011 (QĐ số 359 QĐ-TTg) 30/3/2012 Thủ tướng chính phủ
4 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ vv đạt giải vàng chất lượng QG năm 2010 (QĐ số 2326/QĐ-TTg) 20/12/2010 Thủ tướng chính phủ
5 Cờ thi đua của chính phủ năm 2009 (QĐ số 414/QĐ-TTg) 30/3/2010 Thủ tướng chính phủ
6 Thủ tướng CP công nhận Giải bạc chất lượng Quốc gia năm 2009 (QĐ số 62/QĐ-TTg) 13/01/2009 Thủ tướng chính phủ
B Cấp Bộ, Ngành    
1 Giải bạc chất lượng Quốc gia năm 2013 2013 Bộ Khoa học & Công nghệ
2
 
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT năm 2013 2013 Bộ GTVT
3 Cờ thi đua xuất sắc của BGTVT   năm 2011 và 2012 2011, 2012 Bộ Giao thông vận tải
4 Bằng khen Bộ GTVT vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010-2011 (QĐ Số 2984/QĐ - BGTVT) 27/12/2011 Bộ Giao thông vận tải
5 Bằng khen đã có thành tích 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của DN (QĐ số: 2985/QĐ-BGTVT) 27/12/2011 Bộ Giao thông vận tải
6 Giải Vàng chất lượng Quốc gia năm 2010 2010 Bộ Khoa học & Công nghệ
7 Bằng khen về thành tích hoạt động BHXH, BHYT 2010 Bộ LĐTB&XH
8 Giải thưởng Cúp vàng ISO năm 2008 2008 Bộ Khoa học & Công nghệ
9 Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững năm 2008 (QĐ 1383/QĐ-LHH) 01/102008 Phòng Thương mại &
Công nghiệp Việt Nam
10 Cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” 2008 Ủy ban chứng khoản Nhà nước & Hiệp hội chứng khoán Việt Nam
11 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Bộ GTVT Từ năm 2010-2013 Bộ giao thông vận tải
12 Giải bạc Chất lượng Quốc gia năm 2009 2009 Bộ Khoa học & Công nghệ
13 Cúp thương hiệu chứng khoán uy tín 7/9/2010 Ủy ban chứng khoản Nhà nước & Hiệp hội chứng khoán VN
14 Được bình chọn là một trong năm trăm thương hiệu phát triển nhanh và bền vững “Fast 500” 2012 Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam
15 Giải thưởng 100 thương hiệu Việt bền vững năm 2012 2012 Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
16 Giải thưởng Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc 2013 Ban tổ chức bình chọn và trao tặng ASAN
C Cấp Tỉnh    
  Bằng khen vv có nhiều thành tích xuất sắc trong SXKD và đạt giải chất lượng sản phẩm, hàng hóa VN 2006 (QĐ số 169/QĐ-UBND-TĐ) 16/01/2007 UDND Tỉnh Nghệ An
  Bằng khen v/v đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu toàn quốc về Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2009 UDND Tỉnh Nghệ An
  Bằng khen vv đã có thành tích xuất sắc đạt Giải vàng CLQG năm 2010 (QĐ số 1441/QĐ-UBND) 06/01/2011 UDND Tỉnh Nghệ An
D Đảng bộ    
1 Tặng cờ “ Đảng bộ cở sở vững mạnh” 2005-2007 Đảng ủy Tổng công ty XDCTGT 4
2 Giấy khen: “Đảng bộ CTCP 482 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh” 2009 Tổng công ty XDCTGT4
3 Tặng cờ “Đảng bộ cơ sở vững mạnh 2010 Đảng ủy Tổng công ty XDCGT 4
E Công đoàn    
1 Bằng khen “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc” 2007 Công đoàn ngành GTVT
2 Bằng khen “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc” 2008 Công đoàn ngành GTVT
3 Tặng cờ “công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” 2008 Công đoàn Tổng công ty XDCTGT4
4 Tặng cờ “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc” 2009 Tổng công ty XDCTGT4
5 Bằng khen “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc” 2009 Công đoàn ngành GTVT
6 Tặng cờ “Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong  trào thi đua xuất sắc” 2010 Tổng liên đoàn Lao động VN
7 Tặng cờ “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc” 2010 Công đoàn Tổng công ty XDCTGT4
8 Tặng cờ “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc” 2012 Công đoàn Tổng công ty XDCTGT4
9 Tặng cờ “Công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh” 2013 Công đoàn Tổng công ty XDCTGT4
F Đoàn TNCS HCM    
1 Tặng cờ “ Đoàn cơ sở xuất sắc” 2005-2008 Công đoàn Tổng công ty XDCT GT 4
2 Tặng cờ “ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thanh thiếu nhi” 2008 BCH-ĐTN Tổng CTXDCTGT4
3 Giấy khen “ĐTN đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên” 2009 BCH-ĐTN Tổng CTXDCTGT4
4 Giấy khen “ĐTN đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên” 2010 BCH-ĐTN Tổng CTXDCTGT4
5 ĐTN Vững mạnh, xuất sắc 2011 BCH-ĐTN Tổng CTXDCTGT4
6 ĐTN Vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu 2012 BCH-ĐTN Tổng CTXDCTGT4
7 ĐTN Vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu 2013 BCH-ĐTN Tổng CTXDCTGT4
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên