Các giải thưởng

    Đăng ngày 28/04/2014

 

 

Với những thành tích cao đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương và cả nước trong những năm qua, Công ty Cổ phần 482 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các ngành, các cấp trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý:

o        01 Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty (năm 2007).

o        02 Huân chương Lao động hạng Ba.

+ 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty (năm 1983).

+ 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho  Đội 208 thuộc Công ty (năm 1985).

o        01 Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty (năm 1983).

o        01 Huân chương Lao động hạng Ba cho  Đội 208 thuộc Công ty (năm 1985).

o        Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ về thành tích trong "phong trào thi đua 4 nhất" xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I (Theo Quyết định số 341/QĐ/TTg ngày 10/5/2002).

o        02 cờ thi đua của Bộ GTVT trong 2 năm 2004-2005 (Theo Quyết định số: 3224/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2005; Quyết định số: 226/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2006).

o        Bằng khen bộ GTVT về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và xây dựng công trình cầu Đà Rằng. (Theo Quyết định số 2808/QĐ-BGTVT ngày 20/9/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

o        Bộ trưởng Bộ KH&CN trao tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2005 và 2006 (Theo Quyết định số 2688/2005/QĐ/BKHCN ngày 14/10/2005 và số 1652/2006/QĐ/BKHCN ngày 10/12/2005 của Bộ trưởng Bộ KH&CN).

o        Trong 3 năm 2004 2005 và 2006 Công ty được Bộ GTVT đánh giá và xếp loại theo 4 tiêu chí của Bộ: đạt Doanh nghiệp loại A. 

o        Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nghệ An số 458/QĐ-KT ngày 09/2/2006 tặng Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, ứng dụng Khoa học công nghệ trên địa bàn Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2001-2005;

o        Giấy khen của Tổng cục thuế về thành tích chấp hành tốt các chính sách thuế năm 2005, 2006, 2007, 2008.

o        Bộ Khoa học và công nghệ trao tặng Cúp Vàng ISO2008 tại QĐ 1984/QĐ-BKH-CN ngày 12/9/2008. Cúp vàng là bằng chứng nhận đơn vị xuất sắc trong việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế.

o        Được Bộ Công Thương, Phòng Công nghiệp Việt Nam trao tặng “Siêu cúp thương hiệu mạnh” cho tập thể công ty và “Cúp Bạch Thái Bưởi – Danh nhân thế kỷ 21” cho cá nhân ông Lê Ngọc Hoa - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty.

o        Đơn vị có cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội được Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) đánh giá và trao tặng cúp Vàng “ Thương hiệu chứng khoán Uy tín” năm 2008.

o        Bộ Giao thông vận tải Công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 theo QĐ số: 83/QĐ-BGTVT ngày 13/01/2010.

o        Đơn vị có cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội được Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) đánh giá và trao tặng cúp Vàng “ Thương hiệu chứng khoán Uy tín” năm 2009.

o        Thủ Tướng Chính Phủ tặng Giải Bạc  Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2009

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên