Công ty Cổ phần 482 được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

    Đăng ngày 28/04/2014

Ngày 20 tháng 12 năm 2010 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký Quyết định 2326/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2010, trong đó có Công ty Cổ phần 482, đã có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đạt “Giải Vàng Chất lượng Quốc gia” năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên