Công ty cổ phần 482 là một trong những doanh nghiệp mạnh của Cienco 4.

    Đăng ngày 23/04/2014

 

Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Tên giao dịch: Joint Stock - Company No 482

Tên viết tắt: JSC 482

Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (84)383.853200     Fax:  (84)383. 854701

Email: Congty482@Congty482.com.vn

Website: http://www.Congty482.com.vn

Công ty cổ phần 482 là đơn vị hạch toán độc lập. Được thành lập theo:

 

-   Quyết định thành lập DNNN. Công ty CTGT 482, Q.định số : 206/QĐ/TCCB-LĐ – ngày 12/02/1993 do Bộ GTVT cấp.

 

-    Quyết định chuyển đổi thành công ty cổ phần XDCT 482 - Q.định số : 1226/QĐ-BGTVT -   Ngày 29/04/2004 do Bộ GTVT cấp.

 

-    Ngày 10 tháng 12 năm 2007 căn cứ vào Q.định số: 2614/QĐ-TCT của Chủ tịch HĐQT TCT XDCTGT4 - Đổi tên thành Công ty cổ phần 482

 

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000455 ngày 16 tháng 12 năm 2004 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu, thay đổi lần thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2007, thay đổi lần thứ ba Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900324346 ngày 28 tháng 5 năm 2010

 

-    Vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ VN đồng) theo Nghị quyết số 1547/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/12/2009 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

 

-    Hệ thống QLý được tổ chức quốc tế DNV Na Uy đánh giá, cấp chứng chỉ QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000.

 

-    Phòng TN Vilas 223 Công ty được VP CNCL - Tổng cục ĐLCL VN cùng tổ chức Q.tế ILAC MRA đánh giá cấp chứng chỉ. Kết quả công bố được chấp nhận toàn quốc và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên