Công ty cổ phần 482 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

    Đăng ngày 08/05/2015

​Sáng ngày 24/4/2015, tại trụ sở chính Công ty cổ phần 482 đã diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công ty vinh dự được đón tiếp đ/c Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XDCTGT 4 về tham dự và chỉ đạo tại Đại hội; và 84 Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần 482.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Thay mặt BCH Đảng bộ đ/c Nguyễn Trọng Cẩm - Bí thư đảng ủy báo cáo chính của Ban chấp hành Đảng bộ công ty cổ phần 482- khoá XI, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc đã quán triệt đầy đủ và vận dụng đường lối chủ trương đường lối chính sác của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chủ trương của Tổng công ty vào việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại công ty. Đảng bộ Công ty cổ phẩn 482 đã từng bước vượt qua khó khăn, sớm phát huy và kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, biết tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, chỉ đạo kiên quyết tiếp tục phát triển nhanh và đúng hướng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XI đã đề ra; Công ty phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên được cải thiện, uy tín công ty được nâng tầm. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch nghị quyết như: sản lượng đạt 135,8%, Doanh thu đạt 143,86%; Thu nhập bình quân đạt 170% so với nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, Đ/c Nguyễn Quang Vinh – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty phát biểu chúc mừng những kết quả Công ty cổ phần 482 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhắc nhở: nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công ty cổ phần 482 sẽ hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, vì thế Đảng bộ Công ty cổ phần 482 phải sửa đổi qui chế hoạt động cho phù hợp với mô hình và điều kiện mới. Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi đảng viên cần phải phát huy tinh thần tự giác, đổi mới tư duy, tiếp cận công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Công ty cũng cần phải chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm, chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt được hiệu quả trong SXKD cần phải tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí, chất lượng đảm bảo mới có hiệu quả.

Tại Đại hội, các Đảng viên đến từ các chi bộ đã tham luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào bản phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ 482 trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề: công tác phát triển đảng viên đối với các chi bộ hoạt động phân tán, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, sự chỉ đạo quần chúng trong thực hiện công tác ATLĐ và VSMT, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình,....

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 13 đồng chí và bầu 9 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

100% đảng viên tham dự đã nhất trí với bản phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo đó Công ty phấn đấu đến năm 2020 sản lượng đạt trên 1.200 tỷ, doanh thu đạt 1.100 tỷ, thu nhập bình quân người lao động năm sau cao hơn năm trước 10%. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng xác định phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi Đảng viên trong giai đoạn mới để tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty bền vững.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên