Công ty cổ phần 482 trúng thầu thi công gói thầu Xây lắp công trình DA sửa chữa bảo trì QL1A đoạn qua thị trấn Diễn Châu và Quán Hành -Nghệ An

    Đăng ngày 14/09/2015

Công ty cổ phần 482 trúng thầu thi công gói thầu Xây lắp công trình DA sửa chữa bảo trì QL1A đoạn qua thị trấn Diễn Châu và Quán Hành -Nghệ An. Tổng giá trị gói thầu l > 60 tỷ đồng, thời gian thực hiện 111 ngày.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên