Công ty CP 482: tổ chức Hội nghị Học tập Nghị quyết TƯ VIII - khóa XI

    Đăng ngày 29/04/2014

Ngày 05 tháng 4 năm 2014 Đảng ủy Công ty cổ phần 482 tổ chức Hội nghị Học tập Nghị quyết Trung Ương VIII - khóa XI; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với công tác nâng cao chất lượng công trình trong tình hình mới và Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2013, Phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã giới thiệu nội dung của Nghị quyết VIII; Tất cả đảng viên, cán bộ CNV cơ quan, Trung Tâm TVTK&KĐXD, Xưởng sửa chữa, các Đảng viên, CBCNV các đơn vị, bộ phận về dự Sơ kết quý I năm 2014 và đang công tác tại trụ sở Công ty đều tham gia học Nghị quyết.
Học Nghị quyết giúp cán bộ CNV nắm vững hiến pháp, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp của Đảng, trên cơ sở đó triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới hiện nay.
 
Đồng chí Bùi Đình Sâm giới thiệu nội dung Nghị quyết TƯ 8.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩm triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty.

Sau khi kết thúc chương trình học Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Trọng Cẩm đề nghị Cán bộ, Đảng viên hãy phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014. 
Nguyễn Thị Hảo
VP ĐW Công ty cổ phần 482
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên