Công ty CP 482 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

    Đăng ngày 29/04/2014

Ngày 25/4/2014 Công ty cổ phần 482 đã tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2014. Tới tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty XCTGT4; các đồng chí phó Tổng giám đốc Trần Văn Chín, Nguyễn Tuấn Huỳnh  và trên 110 cổ đông của Công ty đã tới dự đại hội đại diện cho 2.403.258 CP/3.000.000 CP được quyền biểu quyết.
Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng BKS, Kế toán trưởng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, đ/c Nguyễn Quang Vinh đã phát biểu ghi nhận những kết quả mà Công ty cổ phần 482 đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD của Tổng công ty trong năm 2013. Song cần khắc phục một số tồn tại như trong công tác tổ chức điều hành, công tác phát triển nguồn nhân lực, công tác tìm kiếm việc làm trong tình hình mới ..., đồng chí nhấn mạnh công tác tái cơ cấu vốn chủ sở hữu về thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và công tác phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ của Công ty.
Đ/c Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Đ/c Nguyễn Trọng Cẩm - BTĐW, Chủ tịch HĐQT thay mặt Lãnh đạo Công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty trong thời gian qua, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty và ý kiến đóng góp của các cổ đông, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2014.
 
Đ/c Nguyễn Trọng Cẩm - BTĐW, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại đại hội
Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung thức hiện các chỉ tiêu của năm 2013 trong đó chi trả cổ tức 14% và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Đặc biệt Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần 482 từ 30 tỷ lên mức 62 tỷ đồng với tỷ lệ biểu quyết 100%. Việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn hiện nay là điều kiện cần cho Công ty trên bước đường phát triển lâu dài. 
Với sự ủng hộ, nhất trí cao của các cổ đông (trên 99% đối với tất cả các nội dung biểu quyết), tin tưởng Công ty cổ phần 482 sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông năm 2013:

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

 

 

 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên