Công ty CP 482 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020

    Đăng ngày 08/05/2015

Sáng ngày 23/4/2014 Công ty cổ phần 482 đã tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có 111 cổ đông đại diện cho 2.612.396 cổ phần được quyền biểu quyết.


Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội làm lễ chào cờ

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng BKS, Trưởng phòng TCKT Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong  năm 2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đ/c Lê Hòa Nguyễn - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015, kế hoạch chỉ tiêu nhiệm kỳ tới

Nhiệm kỳ 2010 - 2015 với quyết tâm xây dựng Công ty cổ phần 482 phát triển đi lên, HĐQT, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể: tốc độ tăng trưởng hàn năm bình quân đạt 23% (KH 10-15%), sản lượng đạt 135,8% kế hoạch, doanh thu đạt 143,86% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình 7%/năm,.. Đây là thắng lợi lớn của Công ty trong nhiệm kỳ qua, là niềm tự hào, nguồn động viên cho các cổ đông và là sức mạnh tạo đà cho Công ty phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Lại Văn Hữu - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Khắc Thiện - Trưởng phòng TCKT báo cáo các chỉ tiêu tài chính và phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức

Các cổ đông tham dự Đại hội tham gia phát biểu ý kiến vui mừng trước những kết quả mà Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phấn khởi khi chỉ mới Quý I/2015 Công ty đã trúng thầu và được giao thầu 7 công trình với giá trị hợp đồng gần 250 tỷ đồng.

Cổ đông Phan Văn Nhiệm phát biểu tại Đại hội

Các cổ công cũng mong muốn Công ty cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề quản lý chất lượng, kỹ thuật, quản lý nguồn vốn và sẵn sàng tham gia góp vốn khi Công ty tăng vốn điều lệ. Đ/c Nguyễn Trọng Cẩm - BTĐW, Chủ tịch HĐQT thay mặt Lãnh đạo Công ty cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông, tiếp thu các ý kiến đóng góp và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2015.

Toàn cảnh đại hội

Đ/c Nguyễn Trọng Cẩm - Chủ tịch HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Với sự ủng hộ, nhất trí cao của các cổ đông (trên 99% đối với đa số các nội dung biểu quyết), tin tưởng Công ty cổ phần 482 sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2015 - 2020. 05 đ/c: Nguyễn Trọng Cẩm, Lê Hòa Nguyễn, Đặng Văn Khoa, Hoàng Quyết Chiến và Lại Văn Hữu đã được bầu giữ chức vụ UV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, 03 đ/c: Dương Lê Tĩnh, Phạm Thế Anh, Phan Thị Huệ đã được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên