Công ty CP 482 trúng thầu hơn 57 tỷ đồng gói thầu số 12 đường ĐT.852B - tỉnh Đồng Tháp

    Đăng ngày 22/10/2015

Công ty cổ phần 482 đã trúng thầu gói thầu số 12: thi công xây dựng đoạn Km27+500 đến Km 30+500, hạng mục nền đường, cầu, cống thuộc đường ĐT.852B đoạn từ đường tỉnh ĐT.849 đến đường huyện ĐH.64, huyện Lấp Vò - Tỉnh Đồng Tháp. Tổng giá trị gói thầu là: 57.630.030.000 đồng. Thời gian thi công hoàn thành: 17 tháng;
Kể từ đầu năm đến nay, tổng giá trị các gói thầu công ty CP482 ký mới và bổ sung đạt ~ 500 tỷ đồng; Đây là công trình thứ 3 mà công ty trúng thầu tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ đầu năm.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên