Đảng ủy Công ty cổ phần 482 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2013

    Đăng ngày 23/04/2014

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2013 Đảng ủy Công ty cổ phần 482 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2013; Tổng kết chuyên đề về An toàn lao động, chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất cho NLĐ theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty XDCTGT4.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí: Nguyễn Quang Vinh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XDCTGT4.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩm Bí thư Đảng ủy thông qua Báo cáo kết quả  hoạt động 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2013 của Đảng ủy Công ty; Báo cáo tổng kết nghị quyết chuyên đề công tác An toàn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NLĐ.

Sáu tháng đầu năm Công ty có nhiều thay đổi về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức chỉ đạo SXKD, công tác an toàn lao động và chế độ NLĐ, đời sống NLĐ được nâng cao hơn, sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 352/550 tỷ đồng, Doanh thu đạt 245/500 tỷ đồng, thanh toán đạt 80,7%; Thu nhập bình quân đạt 7.328.000 đ/người/ tháng, các chế độ khác đều thực hiện đầy đủ kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Quang Vinh đề nghị Đảng bộ tập trung chỉ đạo công tác tiết kiệm chống lãnh phí, trong phân công nhiệm vụ phải rõ ràng đặc biệt là công tác quản lý chất lượng công trình.

Đ/c Nguyễn Quang Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đảng ủy Công ty tiếp tục chỉ đạo Công ty hoạt động theo hướng phát triển; Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những điểm còn thiếu sót; Đào tạo, xây dựng bộ máy lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị vững mạnh, có hiệu quả nhất để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

                                                                              Nguyễn Thị Hảo     

                                                                  VP Đảng ủy Công ty cổ phần 482

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên