ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP 482 TRIỂN KHAI HỌC NQTƯ LẦN THỨ 7

    Đăng ngày 23/04/2014

Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2013, Đảng ủy Công ty cổ phần 482 tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nghị lần thứ XII (khóa XI). Về dự Hội nghị có: Lãnh đạo Công ty, Đảng viên, CBNV cơ quan, Trung tâm TVTK&KĐXD, Xưởng sửa chữa và Đảng viên Chi bộ Đội Công trình 9, Công trường 15 và các Đảng viên đang thi công tại Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.  

                                         Đ/c Nguyễn Trọng Cẩm - Bí thư Đảng ủy, CTHĐQT Công ty khai mạc hội nghị

Hội nghị được Đồng chí Bùi Đình Sâm Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 7: Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020".

     Đ/c Bùi Đình Sâm truyền đạt nội dung Nghị quyết

Sau Hội nghị Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩm Bí thư Đảng ủy Công ty chỉ đạo toàn Đảng viên, CBNV Thực hiện Nghị quyết, vận dụng vào thực tiễn để làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty cổ phần 482 nói riêng và xã hội nói chung ngày càng phát triển toàn diện.

                                                      

Nguyễn Thị Hảo

VP. Đảng ủy Công ty cổ phần 482

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên