Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết dự án


Chủ đầu tư: Tổng công ty XDCT GT 4
Đơn vị thi công: Công ty CP 482
Giá trị hợp đồng: 272,1 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2012
Thời gian hoàn thành: 2014
Địa chỉ: Hà Tĩnh

Trạng thái: Đã hoàn thành

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên