Đầu tư xây dựng quốc lộ 1A, đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đầu tư theo hình thức BOT trong nước

Chi tiết dự án


Chủ đầu tư: Tổng công ty Sông Đà
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần 482
Giá trị hợp đồng: 48,011tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2015
Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh

Trạng thái: Đang thi công

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên