Đầu tư xây dựng quốc lộ 1A, đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đầu tư theo hình thức BOT trong nước

    Đăng ngày 11/06/2015

Chủ đầu tư: Tổng công ty Sông Đà
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần 482
Giá trị hợp đồng: 48,011tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2015
Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh
Description: C:\Documents and Settings\User\Desktop\tranh ha tinh 1.jpg
 
Description: C:\Documents and Settings\User\Desktop\tranh ha tinh 2.png
 
Description: C:\Documents and Settings\User\Desktop\tranh ha tinh 3.png
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên