Dự án: Cải tạo SCVL trên sân đỗ máy bay A1 CHKQT Nội Bài

    Đăng ngày 07/05/2014

Chủ đầu tư: Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam
Đơn vị thiết kế: Công ty TVTK ADCC
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần 482 – Cienco 4
Giá trị hợp đồng: 20,365 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2012
Thời gian hoàn thành: 2012
Địa chỉ: Hà Nội
http://congty482.com.vn/Images/images19012_san_bay_noi_bai.jpg
Quy mô của Dự án:
- Sân đỗ máy bay:
- Kết cấu chính:
     + Cấp phối đá dăm loại 2: 30cm
     + Cấp phối đá dăm loại 1: 30cm
     + Đá gia cố xi măng: 20cm
     + Bê tông M350/45: 40cm
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên