Dự án Cao tốc Long Thành – Dầu Giây – Gói thầu số 9

Chi tiết dự án


Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC
Đơn vị thiết kế: Công ty TVTK GTVT 5Nippon Koei (Japan); Kri International (Japan); Hafico Group.
Đơn vị thi công: Tổng công ty XDCTGT 4 - Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: 112,92 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 02/2013
Thời gian hoàn thành: 02/2015
Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Trạng thái: Đã hoàn thành

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên