Dự án: Cao tốc Long Thành – Dầu Giây – Gói thầu số 9

    Đăng ngày 07/05/2014

Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC
Đơn vị thiết kế: Công ty TVTK GTVT 5Nippon Koei (Japan); Kri International (Japan); Hafico Group.
Đơn vị thi công: Tổng công ty XDCTGT 4 - Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: 112,92 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 02/2013
Thời gian hoàn thành: 02/2015
Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc:
-
Thi công và bảo trì đường công vụ, mặt bằng công trường, đường ra vào công trường, thiết bị để rửa vệ sinh xe cộ ra vào công trường cho toàn bộ gói thầu;
- Thi công hạ bộ phần kết nối nhánh C1 (Từ trụ P6-P12);
- Đúc dầm SuperT;
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên