Dự án đầu tư xây dựng cao tốc La Sơn - Túy Loan

Chi tiết dự án


Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV TỔNG ĐỘI TNXP TRƯỜNG SƠN
Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: >100 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2014
Thời gian hoàn thành: 2016
Địa chỉ: Đà Nẵng

Trạng thái: Đang thi công

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên