Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL8A đoạn Km37 - Km85+300 tỉnh Hà Tĩnh - Gói thầu: XL1 xây dựng đoạn Km37+00 - Km45+500

    Đăng ngày 11/06/2015

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 4
Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: 70,22 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 12/2014
Thời gian hoàn thành: 03/2016
Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh
Description: IMG_1317
Description: IMG_20150511_124907
Description: C:\Documents and Settings\User\Desktop\QL8A.1.png
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên