Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Thủy II

    Đăng ngày 07/05/2014

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 85
Đơn vị thiết kế: Công ty CP TVTK Cầu lớn – Hầm
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần 482 – Cienco 4
Giá trị hợp đồng: 257,5 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2010
Thời gian hoàn thành: 2013
Địa chỉ: Nghệ An
Quy mô của Dự án:
- Cấp đường: Cấp I đồng bằng
- Chiều dài tuyến: Km0+00 – Km3+625.22 (3652.22m).
- Kết cấu chính:
+ Bê tông nhựa nóng 2 lớp: lớp dưới 7cm, lớp trên 5cm
+ Cấp phối đá dăm loại 1: 22cm
+ Cấp phối đá dăm loại 2: 25cm
- Phần cầu:
+ Chiều dài toàn cầu: 980m
+ Loại dầm:   - Nhịp dẫn: dầm SuperT (L=38.2m)
                      - Nhịp chính: Kết cấu đúc hẫng
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên