Dự án: Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

    Đăng ngày 07/05/2014

Chủ đầu tư: Tổng công ty XDCT GT 4
Đơn vị thi công: Công ty CP 482
Giá trị hợp đồng: 272,1  tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2012
Thời gian hoàn thành: 2014
Địa chỉ: Hà Tĩnh
Quy mô của Dự án:
- Đường cấp III – Đồng bằng
- Chiều dài thiết kế: 35,1Km
- Tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h.
- Quy mô mặt cắt ngang: chiều rộng nền đường Bnền = 20,5m, thiết kế đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, giải phân cách giữa, hệ thống thoát nước dọc phù hợp với quy hoạch.
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên