Dự án: Đầu Tư Xây Dựng đường Trường Sơn Đông Gói thầu Đ25, Đ26, Đ30, Đ35

    Đăng ngày 07/05/2014

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 46/BTTM
Đơn vị thiết kế: Công ty CPTVTK 533
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần 482
Giá trị hợp đồng: 355,94 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2008
Thời gian hoàn thành: 2012
Địa chỉ: Trường Sơn Đông
Quy mô của Dự án:
- Cấp đường: Cấp 4 Miền núi
- Chiều dài tuyến:
- Kết cấu chính:
+ Bê tông nhựa nóng 7cm
+ Cấp phối đá dăm loại 1: 15cm
+ Cấp phối đá dăm loại 2: 30cm
- Phần cầu:
          + Số nhịp: 7 nhịp
          + Loại dầm: dầm T (L=33m) bằng BTCT DƯL
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên