Dự án: Đường Vành đai 3 - Hà Nội (Gói 1 và Gói 3)

    Đăng ngày 07/05/2014

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Thăng Long
Đơn vị thiết kế: Trung tâm thiết kế Cienco4
Đơn vị thi công: Tổng công ty XDCTGT 4 - Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng:  203,058 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2010
Thời gian hoàn thành: 2013
Địa chỉ: Hà nội
Quy mô của Dự án:
- Kết cấu mặt đường tuyến chính:
- Cấu tạo mặt đường các lớp từ trên xuống dưới như sau:
+ Bê tông nhựa hạt mịn.  t = 5 cm
+ Lớp nhựa dính bám  1.0 lit/m2
+ Bê tông nhựa hạt trung,  t = 7 cm
+ Lớp nhựa thấm 1.5 lít/m2
+ Cấp phối đá dăm loại 1, t = 30 cm
+ Lớp cấp phối đá dăm loại 2, t=45cm
+ Lớp K98 dày: t = 30 cm
- Phần cầu:
+ Gói thầu gồm cầu cạn dài 3183m với 83 nhịp bằng dầm super-T (từ Km20+8,23 đến Km23+195), cầu nhánh Trung Hòa A (3 nhịp bằng dầm super-T) dài 119,1m và cầu nhánh Trung Hòa B (3 nhịp super-T) dài 119,1m.
           +Toàn bộ phần cầu sử dụng 905 dầm super-T, 647 cọc khoan nhồi D=1,5m  có tổng chiều dài 25.944m và 86 cọc khoan nhồi D=1,0m có tổng chiều dài 3.348m. chiều dài cọc từ 37-54 m
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên