Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.841 đoạn qua trung câm hành chính huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long,hợp phần C (WB5), giai đoạn 3, tỉnh Đồng Tháp.

    Đăng ngày 11/06/2015

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Tháp
Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: 53,256  tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2015
Địa chỉ: Tỉnh Đồng Tháp
Description: C:\Documents and Settings\User\Desktop\DT2.1.png
 
Description: C:\Documents and Settings\User\Desktop\DT2.1.2.png
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên