Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (WB5) - Gói thầu CM-PW 3.2: Xây dựng khu tái định cư tập trung giai đoạn 2.

Chi tiết dự án


Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau
Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: 57,972 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2016
Địa chỉ: thành phố Cà Mau

Trạng thái: Đang thi công

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên