Dự án: Sửa chữa đường HCC - Cảng hàng không QT Phú Bài

    Đăng ngày 07/05/2014

Chủ đầu tư: Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam
Đơn vị thiết kế: Công ty TVTK ADCC
Đơn vị thi công: Liên danh Công ty TNHH MTV TCT XDCT GT 4 & Công ty TNHH Infrasol.
Giá trị hợp đồng:  298,9 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2013
Thời gian hoàn thành: 2014
Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Quy mô của Dự án:
- Chiều dài đường HCC: 2.700m
- Chiều rộng đường HCC: 45m
- Lề đường HCC: 7x2m
- Bảo hiểm sườn: 45x2m
- Kết cấu chính:
   + Tái chế BTN: 20cm
   + Đá gia cố: 25cm  
   + BTN C19: 7cm
   + BTN C19: 7cm
   + BTN C19 Lớp 2: 7cm
   + BTN Polymer: 7cm
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên