Dự án: Tăng cường ATGT trên các QL phía Bắc VN - Gói 3 QL5

    Đăng ngày 07/05/2014

Chủ đầu tư: Tổng cục đường bộ Việt Nam - Ban an toàn giao thông
Đơn vị thiết kế: Trung tâm TVTK&KĐXD - Công ty Cổ Phần 482
Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: 135,58 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2012
Thời gian hoàn thành: 2013
Địa chỉ: Hải Dương
- Cấp đường: Cấp I đồng bằng
- Chiều dài tuyến: Km0+00 – Km54+00 (54Km).
- Kết cấu chính:
+ Bê tông nhựa nóng 2 lớp: lớp dưới 7cm, lớp trên 5cm
+ Cấp phối đá dăm loại 1: 15cm
+ Cấp phối đá dăm loại 2: 30cm
- Phần cầu:
+ Chiều dài toàn cầu: 144m
          + Số nhịp: 6 nhịp
          + Loại dầm: dầm bản rỗng bằng BTCT DƯL dài 18m
 
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên