Giới thiệu về công ty cổ phần 482

    Đăng ngày 28/04/2014

Công ty cổ phần 482 là một trong những doanh nghiệp mạnh của Cienco 4. Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia như: Đường tránh TP.Vinh, Thủy điện Đa khai, Cầu Đà rằng.

Công ty đã và đang thi công nhiều công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An, đảm bảo chất lượng, tiến độ, cụ thể: đường ven sông Lam, đường tránh TP Vinh, Dự án Tây Nghệ An, Quốc lộ 48 kéo dài... góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên