Gói thầu C1 (cầu Bàn Cờ -Km12+215.75) đoạn Thạnh Mỹ -Trà Vân (Km0-Km130). Dự án: Xây dựng đường Trường Sơn Đông.

    Đăng ngày 27/05/2014

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 46/Bộ tổng tham mưu.
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: 48,09 tỷ đồng.
Thời gian khởi công:
Thời gian hoàn thành: 2014
Địa chỉ: Bàn Cờ - Tỉnh Quảng Nam
Phạm vi công việc:
-
Thi công cầu 7 nhịp dự ứng lực 33m, móng cọc khoan nhồi
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên