Gói thầu số 15, gồm: Đường (Km421+000-Km425+900); cầu Bùng (Km421+110,32); cầu Diễn Thủy (Km421+750,76); cầu Diễn Thành (Km423+530)

    Đăng ngày 27/05/2014

Dự án: Nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn thành phố Thanh Hóa-Diễn Châu tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 1
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công: Tổng công ty XDCT Giao thông 4 - Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: >81 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 12/2013
Thời gian hoàn thành: 10/2014
Địa chỉ: Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An
Phạm vi công việc:
-
Thi công đường từ Km421+600-Km422+848
- Thi công mở rộng 01 cầu:
        + cầu Diễn Thủy (Km421+750,76): Cọc khoan nhồi D1000; Dầm chữ bản BTCT DUL L=33m;
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên