Gói thầu số 3.1: Xây dựng đường và công trình đoạn qua thị trấn Cầu Giát Km402+335.76-Km407+00) và đảm bảo giao thông

    Đăng ngày 27/05/2014

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng QL1A đoạn qua thị trấn Hoàng Mai và thị trấn cầu Giát, tỉnh và Nghệ An.
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 85
Đơn vị thiết kế: Công ty CP Tư Vấn 497
Đơn vị thi công: Tổng công ty XDCT Giao thông 4 - Công ty Cổ Phần 482
Giá trị hợp đồng: 155,66 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 12/2013
Thời gian hoàn thành: 10/2014
Địa chỉ: Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

Phạm vi công việc:
-
Thi công đường từ Km 402+330-Km 407+00
- Thi công mở rộng 2 cầu:
         + Cầu Bèo: Cọc khoan nhồi D1000; Dầm bản BTCT DUL L=9m;
         + Cầu Giát: Cọc khoan nhồi D1000 (~40m); Dầm chữ I, BTCT DUL L=33m;
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên