gói thầu số 3.10 - thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24 nối từ Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum

    Đăng ngày 27/05/2014

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 85
Đơn vị thiết kế: Công ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông 5
Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần 482 & công ty CP 757
Giá trị hợp đồng: >88 tỷ đồng.
Thời gian khởi công: 2012
Thời gian hoàn thành: 2014
Địa chỉ: Quảng Ngãi - Kon Tum
Phạm vi công việc:
-
Thi công đường từ Km129+325-Km130+323
- Thi công cầu 3 nhịp T 33m dự ứng lực, móng cọc khoan nhồi D1000; Trụ cao 23,5m
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên