Khởi công gói thầu số 5 - Xây lắp công trình DA sửa chữa bảo trì QL1A đoạn qua thị trấn Diễn Châu và Quán Hành -Nghệ An và thi công thí điểm CÔNG NGHỆ TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG

    Đăng ngày 14/09/2015

Sáng ngày 09/09/2015, tại thị trấn Quán Hành - Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An, Công ty CP 482 tiến hành khởi công gói thầu số 5 - Xây lắp công trình Dự án sửa chữa bảo trì QL1A đoạn qua thị trấn Diễn Châu và Quán Hành -Nghệ An và thi công thí điểm công nghệ tái sinh nguội mặt đường bằng Bitum bọt và Ximăng tại . Tới tham dự có các bên là đại diện Chủ đầu tư - Cục QLĐB II; các vụ khoa học, vụ bảo trì thuộc Tổng cục đường bộ, các chi cục và các sở ban ngành tại địa phương. Sau đây là các hình ảnh trong ứng dụng công nghệ mới này:

1. Công nhân rải xi măng bằng thủ công:

2. Cào bóc lớp mặt đường chiều dày theo thiết kế ( từ 15-25cm)

3. Phun bitum bọt và nước tạo ẩm, thực hiện tự động bằng máy chuyên dụng.

4. Lu chân cừu lu chặt lớp dưới.

5. Rải lớp tái sinh

6. Lu hoàn thiện bằng lu rung, lu 2 bánh thép, lu bánh lốp.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên