Lĩnh vực kinh doanh

    Đăng ngày 28/04/2014

- Đầu tư xây dựng hạ tầng: Khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, khu du lịch;
- Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ;
- Kinh doanh du lịch lữ hành;
- Vận chuyển hàng hóa đường bộ. Vận chuyển hành khách đường bộ (theo hợp đồng, khách du lịch…);
- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, thủy điện, sân bay, bến cảng, công trình ngầm, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, công trình cấp thoát nước, đường điện, trạm biến áp, xây dựng kế cấu công trình, nạo vét, đào đắp và san lấp mặt bằng;
- Trang trí nội thất công trình xây dựng;
- Gia công lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn; Gia công và sữa chữa cơ khí;
- Sữa chữa xe máy; thiết bị ngành xây dựng; Cho thuê máy móc thiết bị; kho bãi;
- Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản;
- Sản xuất, mua bán vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, cấu kiện bê tông, cấu kiện bằng kim loại;
- Sản xuất, mua bán điện thương phẩm;
- Mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành công nghiệp;
- Trồng rừng; Mua bán và nuôi trồng thủy sản;
- Thí nghiệm vật liệu thi công công trình; Dịch vụ kiểm tra chất lượng công trình ;
- Dịch vụ kiểm định, đánh giá chất lượng công trình cầu, đường bộ;
- Dịch vụ dạy nghề và chuyển giao công nghệ;
- Hoạt động môi giới và giới thiệu việc làm;
- Tư vấn khảo sát, thủy văn công trình;
- Tư vấn khảo sát trắc địa công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp; 
- Tư vấn thiết kế xây dựng công trình cầu đường bộ;
- Tư vấn sử dụng vật liệu xây dựng; tư vấn đầu tư xây dựng.

  

 

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên