TIN ĐẢNG BỘ 2012

    Đăng ngày 23/04/2014


Nội dung: 1. Trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng
Đảng bộ Công ty cổ phần 482 Vinh dự được Đ/c Bùi Đình Sâm- Phó ban tuyên giáo Tỉnh Nghệ An đến quán triệt Nghị quyết và trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho Đ/c Lê Văn Thảo và Đ/c Nguyễn Hữu Tình.

2. Quán triệt Nghị quyết Trung ương 3.
3. Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 gồm:
- Nghị quyết 12-NQ/TW “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Nghị quyết 13-NQ/TW “ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước CNH theo hướng hiện đại năm 2020.

4. Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ 2012.
                                                                                         VPĐW Công ty
 
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên