Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp KenMark-Hải Dương

Chi tiết dự án


Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp KenMark-Hải Dương
 
Địa điểm : Hải Dương
Giá trị : 54.7940 ( tỷ đ)
Ngày khởi công: 19/07/2007
Ngày hoàn thành : 19/12/2008
 

Trạng thái: Đã hoàn thành

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên